O nas

„TORMEL” Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 2000. W marcu 2003 roku otrzymaliśmy świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie regeneracji szyn metodą napawania wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa, a czerwcu 2003 roku świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie złącz szynowych spawanych termitowo metoda SoWoS, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Od kwietnia 2004 r. posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych pracowników o dużym doświadczeniu zawodowym oraz niezbędnym przy realizacji robót specjalistycznym sprzętem.

Realizacje

1 obiekt

Roboty drogowe

    ROBOTY DROGOWE Budowa włączenia ul. Fabrycznej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu ; Wymiana istniejących nawierzchni dróg, placów postojowych wraz z odwodnieniem na terenie zajezdni autobusowej…

1 obiekt

Roboty torowe

    ROBOTY TOROWE Przebudowa torowiska tramwajowego i nawierzchni drogowych w ramach realizacji zadania " Trasa tramwajowa w ciągu ulic Podgórna, Muśnickiego, Mostowa, most Św. Rocha, Kórnicka…

1 obiekt

Roboty spawalnicze

    ROBOTY SPAWALNICZE Wykonanie spawów termitowych szyn na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu na terenie Poznania w ramach bieżącego utrzymania ; Napawanie szyn oraz części…

Zapraszamy

„TORMEL” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 105
62-052 Komorniki
tel.: +48 (61) 633 37 63
e-mail: biuro@tormel.pl